Percentage 20-65 jarigen met een betaalde baan (12 uur per week of langer)

Niet chronisch ziek
wel beperking
Chronisch ziek:
geen beperking,
goede ervaren
gezondheid
slechte ervaren gezondheid