Zorguitgaven per ziektegroep
x 1 miljard euro in 2011

€ 67
miljard
€ 13 miljard
Zo’n 16% van de kosten is
niet toewijsbaar aan ziekten
Hartfalen Beroerte
Hart- en
vaat-
ziekten
Coronaire
hartziekten
Hypertensie Perifeer
vaatlijden
8,3
Dementie
4,8
Verstandelijke
handicap
6,8
Schizofrenie Alcohol en drugs
Overige psychische
stoornissen
Stemmingstoornissen Angststoornissen 7,6
Gebitsafwijkingen Buikbreuk
Spijsvertering
Inflammatoire
darmziekten
Galziekten 5,6
Gezichtsstoornissen MS Parkinson
Zenuwstelsel
en zintuigen
Gehoorstoornissen Epilepsie 5,2
Osteoporose Reuma
Bewegingsstelsel
Nek- en
rugklachten
Artrose 5,2
Baarmoederhals Darm Prostaat Lymfomen
Kanker
Long Alvleesklier Blaas/nier Borst 4,8
Symptomen
3,6
Longontsteking
influenza
Ademhalings
wegen
Astma en COPD 3,2
Urinewegen
2,5
Endocriene
stoornissen(incl.diabetes)
2,4
Geboorte: 0,1
Fractuur armen Fractuur benen
Letsels
Schedelletsel 2,2
Kraambed Bevalling
Zwangerschap
Anticonceptie 1,9
HIV/AIDS Sepsis
Infectieziekten
TBC 1,1
Decubitus
Huidziekten
Eczeem 1,0
Bloed
0,35
Aangeboren
afwijkingen
0,28