Chronisch zieken, ervaren gezondheid en beperkingen tot 2030

5,3
7,0
Veel meer
chronisch
zieken...
2011
2030
3,4
4,0
Iets meer
ervaren
ongezondheid
2011
2030
1,6
1,6
Maar evenveel
mensen met
beperkingen
2011
2030