Gezondheid en maatschappelijke participatie

Tijdbesteding

Gedurende onze levensloop verandert
onze tijdbesteding.

opleiding
werk
vrijwilligers-
werk
mantel-
zorg

Werk

Gezonde mensen hebben vaker een betaalde
baan dan minder gezonde mensen.

gezond
ongezond

Mantelzorg

Mensen met een minder goede gezondheid
bieden net zo vaak mantelzorg als
gezonde mensen.

gezond
ongezond