Eenzaamheid 2016

Eenzaamheid per gemeente

De kaart van Nederland laat per gemeente het percentage mensen zien dat eenzaam is. Het kan voorkomen dat de gemeentecijfers over eenzaamheid afwijken van cijfers op basis van de Gezondheidsmonitor 2016, die elders worden gepresenteerd. Dit omdat ze volgens een andere methode berekend zijn zodat ze als referentiecijfer kunnen fungeren voor de achterliggende wijk- en buurtcijfers.

Kies rechtsboven in de kaart het niveau (buurt of wijk) waarop u de cijfers wilt zien. Klik vervolgens op een gemeente om de cijfers per buurt of wijk te bekijken.

wijk/buurtcijfers 2016 in

Gemeente
Buurt
Gegevens van geselecteerde wijk of buurt, gemeente en Nederland
Buurt Gemeente Nederland
Basis
Eenzaamheid (%)
Indicator
Karakteristieken van de wijk/buurt (%)
Factor
* betreft de bevolking van 19 jaar en ouder