Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gemeentelijk gezondheidsprofiel Groningen

Levensverwachting Groningen, GGD Groningen en Nederland 2009-2012, in jaren
Groningen GGD Nederland
Levensverwachting bij geboorte79,680,081,0
Levensverwachting bij geboorte, mannen77,577,978,9
Levensverwachting bij geboorte, vrouwen81,681,982,9
Levensverwachting bij 65 jaar18,919,019,6
Levensverwachting bij 65 jaar, mannen17,217,317,9
Levensverwachting bij 65 jaar, vrouwen20,320,621,0
Bron: VZinfo.nl (RIVM)

Levensverwachting

De tabel laat de levensverwachting bij geboorte en de levensverwachting bij 65 jaar zien, zowel voor de totale bevolking als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. In de kolommen staan de cijfers voor Groningen, GGD Groningen en Nederland. De cellen voor Groningen en GGD Groningen zijn gekleurd waarbij de kleur aangeeft of de verschillen significant afwijken van het Nederlands gemiddelde (de derde kolom). Onderstaande tabel geeft uitleg bij de kleuren.

KleurBetekenis
99% zeker onder het NL gemiddelde
95% zeker onder het NL gemiddelde
Wijkt niet af van NL gemiddelde
95% zeker boven het NL gemiddelde
99% zeker boven het NL gemiddelde

Het betreft hier de gemiddelde levensverwachting over de periode 2009-2012. De cijfers voor deze periode zijn bij elkaar genomen omdat anders voor kleine gemeenten de cijfers al snel niet meer betrouwbaar zijn. De geografische verschillen in levensverwachting worden getoond in kaarten op de website Volksgezondheidenzorg.info

Gezonde levensverwachting Groningen, GGD Groningen en Nederland bij 19 jaar 2012, in jaren
Groningen GGD Nederland
In goede ervaren gezondheid46,246,6
In goede ervaren gezondheid, mannen46,246,7
In goede ervaren gezondheid, vrouwen46,246,4
In goede geestelijke gezondheid55,256,2
In goede geestelijke gezondheid, mannen54,455,7
In goede geestelijke gezondheid, vrouwen55,756,3
Zonder beperkingen52,553,0
Zonder beperkingen, mannen52,653,7
Zonder beperkingen, vrouwen52,452,3
Zonder chronische ziekten29,628,7
Zonder chronische ziekten, mannen33,832,0
Zonder chronische ziekten, vrouwen25,025,4
Bron: VZinfo.nl (RIVM)

Gezonde levensverwachting

De tabel laat de gezonde levensverwachting zien op de leeftijd van 19 jaar. We onderscheiden vier soorten gezonde levensverwachting: levensverwachting in goede ervaren gezondheid, levensverwachting in goede geestelijke gezondheid, levensverwachting zonder beperkingen en levensverwachting zonder ziekten. Een gedetailleerde uitleg over de berekeningswijze is te vinden op de website Volksgezondheidenzorg.info. Uitleg van het kleurgebruik staat bij bovenstaande tabel.

Bij ons ontbreken de enquêtecijfers voor de bevolking van 0-19 jaar. Daardoor kunnen we deze cijfers niet berekenen vanaf de geboorte. De gegevens zijn ook niet op gemeenteniveau beschikbaar. Mogelijk kunnen in de nabije toekomst wel cijfers op gemeenteniveau berekend worden.

De geografische verschillen in gezonde levensverwachting worden getoond in kaarten op de website Volksgezondheidenzorg.info

Gezondheidsindicatoren

In de grafiek worden zes gezondheidsindicatoren getoond: mensen met één of meer beperkingen, mensen met één of meer beperkingen in bewegen, mensen met een gehoorbeperking, mensen met één of meer chronische ziekten, mensen met twee of meer chronsiche ziekten (multimorbiditeit) en mensen met het risico op een depressie of angsstoornis (psychische ongezondheid). Om de cijfers voor de zes indicatoren vergelijkbaar te maken, zijn de cijfers geïndexeerd. Daarbij is Nederland op 100 gezet. Lagere percentages voor Groningen en de GGD worden uitgedrukt in een indexcijfer onder de 100. Hogere percentages voor Groningen of de GGD worden uitgedrukt in een indexcijfer boven de 100.

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de Gezondheidsmonitor. Het gaat om cijfers over de bevolking van 19 jaar en ouder.

Voor de getoonde gezondheidsindicatoren zijn percentages per gemeenten te vinden via Volksgezondheidenzorg.info:

Doodsoorzaken in de gemeente

De grafiek toont het aantal sterfgevallen per doodsoorzaak als percentage van de totale sterfte in Groningen tussen 1996 en 2012. De lijnen in de grafiek zijn aan en uit te zetten. Om jaarlijkse fluctuaties in de cijfers zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het driejaars voortschrijdend gemiddelde getoond. Voor het eerste en laatste jaar is het gemiddelde van twee jaar genomen.

Niet alle doodsoorzaken zijn beschikbaar. De volgende tien (groepen van) doodsoorzaken zijn beschikbaar: infectieuze en parasitaire ziekten, kwaadaardige nieuwvormingen (kanker), diabetes, psychische stoornissen, ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van het hart- en vaatstelsel, ziekten van de ademhalingsorganen, ziekten van de spijsverteringsorganen, ziekten van de urinewegen en de geslachtsorganen, uitwendige doodsoorzaken. Deze doodsoorzaken bestrijken 85% tot 95% van de totale sterfte in de gemeente. Dit varieert enigszins per gemeente.

De grafiek laat niet de ontwikkeling van de totale sterfte zien in de gemeente. Daarvoor is een grafiek met de totale Sterfte beschikbaar. De gebruikte ICD-codes voor de doodsoorzaken zijn bij de achtergrondinformatie opgenomen.

Doodsoorzaken vergeleken

Deze grafiek toont het aantal sterfgevallen per doodsoorzaak als percentage van de totale sterfte in Groningen, GGD Groningen en Nederland tussen 1996 en 2012. Om jaarlijkse fluctuaties in de cijfers zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het driejaars voortschrijdend gemiddelde getoond. Voor het eerste en laatste jaar is het gemiddelde van twee jaar genomen.

Niet alle doodsoorzaken zijn beschikbaar. De volgende tien (groepen van) doodsoorzaken worden getoond: infectieuze en parasitaire ziekten, kwaadaardige nieuwvormingen (kanker), diabetes, psychische stoornissen, ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van het hart- en vaatstelsel, ziekten van de ademghalingsorganen, ziekten van de spijsverteringsorganen, ziekten van de urinewegen en de geslachtsorganen, uitwendige doodsoorzaken.

De grafiek laat niet de ontwikkeling van de totale sterfte zien in de gemeente. Daarvoor is een grafiek met de totale Sterfte beschikbaar. De gebruikte ICD-codes voor de doodsoorzaken zijn bij de achtergrondinformatie opgenomen.

Gezondheidsdeterminanten

In deze grafieken worden zes determinanten van gezondheid getoond: roken, zwaar roken, zwaar drinken, overmatig drinken, overgewicht en obesitas. Om de cijfers voor de zes indicatoren vergelijkbaar te maken, zijn de cijfers geïndexeerd. Daarbij is Nederland op 100 gezet. Lagere percentages voor Groningen en de GGD worden uitgedrukt in een indexcijfer onder de 100. Hogere percentages voor Groningen of de GGD worden uitgedrukt in een indexcijfer boven de 100.

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de Gezondheidsmonitor. Het gaat om cijfers over de bevolking van 19 jaar en ouder.

Voor de getoonde gezondheidsindicatoren zijn percentages per gemeenten te vinden via Volksgezondheidenzorg.info: