Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gemeentelijk gezondheidsprofiel Zutphen

Vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De grafiek laat de ontwikkeling van de vaccinatiegraad zien voor negen vaccinaties die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De trend van de vaccinatiegraad tussen 2006 en 2014 wordt weergegeven voor Zutphen, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Hieronder volgt een overzicht van de betekenis van de afkortingen:

  • DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus en polio
  • Hib = haemophilus influenzae type b
  • BMR = bof, mazelen en rodehond
  • MenC = meningokokken C
  • Pneu = pneumokokken
  • HPV = humaan papillomavirus

Bereikbaarheid zorgvoorzieningen

In deze grafiek wordt de afstand in kilometers tot zes zorgvoorzieningen weergegeven in Zutphen, de provincie waarin de gemeente ligt en Nederland. Ook de nabijheid van zorgvoorzieningen in de verschillende wijken of buurten van Zutphen worden getoond. De weergegeven zorgvoorzieningen zijn: de meest nabije huisartsenpraktijk, huisartsenpost en apotheek, het meest dichtbijzijnde ziekenhuis (zowel inclusief als exclusief buitenpolikliniek) en de meest nabije fysiotherapeut.

In de grafiek is ook een uitsplitsing naar wijk of buurt te zien. Als de gemeente drie wijken of minder heeft, dan is gekozen voor een uitsplitsing in buurten. Heeft de gemeente meer dan drie wijken, dan worden de wijken getoond.