Gezondheid per wijk en buurt

Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid gerelateerde thema’s op wijk- en buurtniveau.

Het RIVM heeft deze cijfers berekend op basis van de ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij Verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2016.

De gegevens van de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten verzameld onder volwassenen van 19 jaar en ouder. Kaarten met cijfers op GGD-regio niveau staan op Volksgezondheidenzorg.info.

Deze website werkt het best in de meest recente versies van de webbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox.

Voorbeeld van een detailkaart