Gezondheid en leefstijl per buurt, wijk en gemeente

Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema’s op gemeente-, wijk- en buurtniveau. De meeste kaarten zijn gebaseerd op de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 van GGD’en, CBS en RIVM. Het RIVM heeft cijfers berekend op basis van ongeveer 540.000 respondenten. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2020.

De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen 18 tot en met 64 jaar en 65 jaar en ouder.

Gebruik als bronvermelding: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD'en/CBS/RIVM (bewerking obv SMAP-methodiek, RIVM).

Voorbeeld van een detailkaart