Gezondheid per buurt, wijk en gemeente 2020

Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema’s op gemeente-, wijk- en buurtniveau. De kaarten zijn gebaseerd op de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 van GGD’en, CBS en RIVM. Het RIVM heeft cijfers berekend op basis van ongeveer 540.000 respondenten. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2020. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Gebruik als bronvermelding: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD'en/CBS/RIVM (bewerking obv SMAP-methodiek, RIVM).

Deze website werkt het best in de meest recente versies van de webbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox en Safari.

Voorbeeld van een detailkaart