Gezondheid per buurt, wijk en gemeente

Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema’s op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt.

De meeste kaarten zijn gebaseerd op de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM. Het RIVM heeft cijfers berekend op basis van de ruim 457.000 respondenten. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2016. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 19-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk. Gebruik als bronvermelding: SMAP-data RIVM i.s.m. GGD’en; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM. Kaarten met cijfers op GGD-regio niveau staan op Volksgezondheidenzorg.info.

De kaarten over blootstelling aan geluid van weg- en treinverkeer zijn gebaseerd op de geluidbelastingkaarten uit de Atlas leefomgeving. Combinatie met bevolking resulteert in geluidblootstelling. Deze cijfers zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Gebruik als bronvermelding: RIVM Geluidblootstelling, 2016; gebaseerd op geluidmodel STAMINA en CBS bevolkingsdata.

Deze website werkt het best in de meest recente versies van de webbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox en Safari.

Voorbeeld van een detailkaart