Lichamelijke beperkingen 2020

De kaart presenteert cijfers over beperkingen in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit. De getoonde indicator is gebaseerd op zeven vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een persoon heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Het gaat om onderstaande vragen. Grote moeite of niet in staat zijn:

  • een gesprek te volgen met één andere persoon (zo nodig met hoorapparaat).
  • een gesprek te volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).
  • de kleine letters in de krant te lezen (zo nodig met bril of contactlenzen).
  • op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).
  • een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen
  • bukken en iets van de grond te pakken
  • 400 meter aan één stuk te lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)

Achtergrond

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ongeveer 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Voor het doen van dit soort schattingen is een voldoende aantal respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het gebruikte model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe beter de cijfers.

Zowel de wijk- als de gemeentecijfers die hier gepresenteerd worden, kunnen afwijken van de cijfers die de GGD’en presenteren omdat deze op een andere manier zijn berekend. Onder verantwoording vindt u meer informatie hierover.