Beperkingen in bewegen 2020

De kaart presenteert cijfers over beperkingen in bewegen. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op minstens één van de drie vragen naar beperkingen in bewegen. Het gaat om onderstaande vragen.

Grote moeite of niet in staat zijn:

  • een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen
  • bukken en iets van de grond te pakken
  • 400 meter aan één stuk te lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)

Achtergrond

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ongeveer 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Voor het doen van dit soort schattingen is een voldoende aantal respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het gebruikte model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe beter de cijfers.

Zowel de wijk- als de gemeentecijfers die hier gepresenteerd worden, kunnen afwijken van de cijfers die de GGD’en presenteren omdat deze op een andere manier zijn berekend. Onder verantwoording vindt u meer informatie hierover.