Lopen naar werk of school 2020

De kaart presenteert het percentage personen tussen de 18 en 65 jaar en ouder dat minimaal een deel van het traject naar werk of school lopend aflegt.

Achtergrond

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Voor het doen van dit soort schattingen is een voldoende aantal respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het gebruikte model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe beter de cijfers.

Zowel de wijk- als de gemeentecijfers die hier gepresenteerd worden, kunnen afwijken van de cijfers die de GGD’en presenteren omdat deze op een andere manier zijn berekend. Onder verantwoording vindt u meer informatie hierover.