Open data op RIVM Statline

Het RIVM stelt steeds meer data beschikbaar via haar open data portaal RIVM Statline. De data achter de kaarten die op deze site worden gepubliceerd, worden in twee verschillende tabellen gepubliceerd.

  • Ziekten, beperkingen, leefstijl en participatie. Hier zijn tevens uitsplitsingen beschikbaar naar de leeftijdscategorieën 19-65 jaar en 65 jaar en ouder.
  • Geluidblootstelling. Hier zijn ook cijfers beschikbaar voor andere geluidsniveaus (50, 55 en 60 dB Lden en 40, 45 en 50 dB Lnight)
  • Cijfers of geluidhinder zijn nog niet als open data beschikbaar. Deze zullen in een latere fase toegevoegd worden
In de bovenstaande tabellen zijn selecties te maken op de dataset tot een maximum van 20.000 cellen. Wilt u een groter deel of zelfs de gehele dataset hebben dan kunt u de data in bulk downloaden, ga dan naar het Dataportaal. Hier heeft u ook toegang tot de webapi's van de datasets.

Bronvermelding

Gebruik voor de gegevens over ziekten, beperkingen, leefstijl en participatie als bronvermelding: SMAP-data RIVM i.s.m. GGD’en, 2016; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM

Gebruik voor gegevens over geluidblootstelling als bronvermelding: RIVM Geluidblootstelling, 2016; gebaseerd op geluidmodel STAMINA en CBS bevolkingsdata

Gebruikslicentie

Let op: de data vallen onder een CC-BY-SA gebruikslicentie.