Open data op RIVM Statline

Het RIVM stelt steeds meer data beschikbaar via haar open data portaal RIVM Statline. De data achter de kaarten die op deze site worden gepubliceerd, zijn daar ook te vinden via Gezondheid per wijk en buurt 2020.

Hier zijn niet alleen de cijfers beschikbaar van de bevolking van 18 jaar en ouder, maar zijn ook uitsplitsingen beschikbaar naar leeftijd: 18-65 jaar en 65 jaar en ouder. Bovendien zijn ook betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar. In de beschikbare tabel zijn selecties te maken op de dataset tot een maximum van 20.000 cellen. Wilt u een groter deel of zelfs de gehele dataset hebben dan kunt u de data in bulk downloaden, ga dan naar het Dataportaal. Hier heeft u ook toegang tot de webapi's van de datasets.

Bronvermelding

Gebruik de volgende bronvermelding: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD'en/CBS/RIVM (bewerking obv SMAP-methodiek, RIVM)

Gebruikslicentie

Let op: de data vallen onder een CC-BY-SA gebruikslicentie.