Voldoende regie over het eigen leven 2020

De kaart presenteert cijfers over voldoende regie over eigen leven bij personen van 18 jaar en ouder. Deze indicator is gebaseerd op een vraag met zeven stellingen. De antwoorden worden samengevat in een score tussen de 7-35.

  • 7 t/m 19: onvoldoende eigen regie;
  • 20 t/m 35: matig of veel regie over eigen leven.

Bij iedere vraag zijn 5 antwoordopties mogelijk: 1) 'Helemaal mee eens', 2) 'Meestal', 3) 'Niet mee eens, nee mee oneens', 4) 'Niet mee eens' en 5) 'Helemaal mee oneens'. Antwoord 1: 'Helemaal mee eens' krijgt de laagste score 1, antwoord 5: 'Helemaal mee oneens' krijgt de hoogste score 5.

Het betreft de volgende stellingen:

  • Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen;
  • Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen;
  • Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen;
  • Ik voel me vaak hopeloos bij het omgaan met de problemen van het leven;
  • Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben;
  • Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af;
  • Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen er op heb gezet.

Achtergrond

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ongeveer 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Voor het doen van dit soort schattingen is een voldoende aantal respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het gebruikte model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe beter de cijfers.

Zowel de wijk- als de gemeentecijfers die hier gepresenteerd worden, kunnen afwijken van de cijfers die de GGD’en presenteren omdat deze op een andere manier zijn berekend. Onder verantwoording vindt u meer informatie hierover.