Bekkenbodemmatjes zijn implantaten die geplaatst kunnen worden bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied. Bekkenbodemmatjes kunnen op verschillende manieren geplaatst worden: via de buik en via de vagina. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deed literatuuronderzoek naar complicaties die een jaar of langer na plaatsing via de vagina optraden. Komende jaren gaat het RIVM vervolgonderzoek doen.