Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2014

Totaal

t/m week

6; 2013

Enterovirus

33
29
39
145
93

Adenovirus

117
105
85
445
562

Parechovirus

9
4
20
53
37

Rotavirus

44
62
58
202
1027

Norovirus

425
263 177
1218
1432

Influenza A-virus

111
187
152
475
2245

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

2
7
7
18
932

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

26
24
24
110
166

RSrespiratoir syncytieel-virus

454
240
70
1184
1406

Rhinovirus

197
162
139
680
621

Mycoplasma pneumoniae

25
16
23
84
122

hMPVHumaan metapneumovirus

31
65
66
174
303

Coronavirus

70
65
33
217
256

Chlamydophila psittaci

0
3
1
4
11

Chlamydophila pneumoniae

1
1 8
10
16

Chlamydia trachomatis

1814
1818
1719
6910
6291

Chlamydia

2
2 1
5
3

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

43
47 41
168
220

HIV 2

1
0 0
1
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0 0
0
0

Hepatitis A-virus

4
7 4
17
17

Hepatitis B-virus

54
60 35
198
222

Hepatitis C-virus

53
33 30
139
124

Hepatitis D-virus

1
2 0
3
1

Hepatitis E-virus

6
6 11
27
14

Bofvirus

3
5 1
11
14

Mazelenvirus

4
13 9
38
2

Rubellavirus

4
0
0
10
13

Parvovirus

12
10
24
59
46

Coxiella burnetii

5 7
14
34
22

Rickettsiae

0 0
2
2
1

Denguevirus

7 7
8
26
34

Hantavirus

1 2
2
5
0

West-Nijlvirus

0 0
0
0
0

Astrovirus

15 12
8
50
42

Sapovirus

25 22
15
101
21

Bocavirus

16
11
10
48
54

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.