Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2016

Totaal

t/m week

16; 2015Enterovirus

442724170125Adenovirus132182147569505Parechovirus

71074458Rotavirus3877125257961Norovirus

34244029114931776Influenza A-virus

1144

70913124942967Nieuwe influenza A-virus00000Influenza B-virus2706372841235559

Influenza C-virus00000Para-influenza362416123201RSrespiratoir syncytieel-virus292189759321411Rhinovirus223184176750762Mycoplasma pneumoniae604627197243hMPVHumaan metapneumovirus1237635362487Coronavirus15111468404383Chlamydophila psittaci

03276Chlamydophila pneumoniae44104821Chlamydia trachomatis19332042184378117627Chlamydia922182HIVhumaan immunodeficientievirus 1485052207226


HIV 200000HTLVHuman T-lymphotropic virus00000Hepatitis A-virus6351612Hepatitis B-virus565341204218Hepatitis C-virus23222486123Hepatitis D-virus00133Hepatitis E-virus1724318655Bofvirus353123Mazelenvirus

00001


Rubellavirus

12042Parvovirus

7582442Coxiella burnetii563 2149Rickettsiae001 23Denguevirus101016 5230Hantavirus000 03Westnijlvirus000 00Astrovirus172823 8149Sapovirus121111 5270Bocavirus152824 8455De weergegeven getallen zijn gebaserd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.