Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week

32; 2014

Totaal

t/m week

32; 2013

Enterovirus

86
140
215
625
377

Adenovirus

79
78
72
810
853

Parechovirus

20
19
34
144
70

Rotavirus

82
38
30
455
1399

Norovirus

61
59
64
1510
1905

Influenza A-virus

8
4
3
578
2288

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

1
1
4
30
965

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

37
40
36
264
390

RSrespiratoir syncytieel-virus

8
1
2
1257
1449

Rhinovirus

151
119
93
1223
1141

Mycoplasma pneumoniae

24
23
22
178
195

hMPVHumaan metapneumovirus

38
20
7
320
434

Coronavirus

4
5
2
253
326

Chlamydophila psittaci

2
2
2
13
17

Chlamydophila pneumoniae

0
0
0
11
18

Chlamydia trachomatis

1800
1743
1354
13995
12271

Chlamydia

0
0
0
5
5

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

68
52
29
387
435

HIV 2

0
0
0
1
1

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
1
0
1
0

Hepatitis A-virus

2
3
4
30
24

Hepatitis B-virus

51
50
30
385
451

Hepatitis C-virus

28
30
37
254
247

Hepatitis D-virus

1
0
1
7
2

Hepatitis E-virus

21
25
17
113
29

Bofvirus

1
2
1
17
34

Mazelenvirus

2
3
0
51
82

Rubellavirus

1
3
2
18
31

Parvovirus

17
11
11
18
96

Coxiella burnetii

8
11
10
66
48

Rickettsiae

1
1
1
7
2

Denguevirus

11
2
10
53
76

Hantavirus

6
6
4
22
0

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

6
5
3
80
63

Sapovirus

6
0
0
109
34

Bocavirus

6
2
9
81
85

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.