Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week

40; 2014

Totaal

t/m week

40; 2013

Enterovirus

223
136
131
901
564

Adenovirus

72
75
109
994
992

Parechovirus

35
34
45
224
101

Rotavirus

30
18
22
495
1439

Norovirus

64
116
94
1720
2065

Influenza A-virus

3
1
5
584
2291

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

4
1
3
34
966

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

36
26
19
309
433

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

2
0
6
1265
1455

Rhinovirus

93
101
190
1514
1403

Mycoplasma pneumoniae

23
26
27
232
246

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

7
1
2
323
436

Coronavirus

2
5
3
261
329

Chlamydophila psittaci

2
1
1
15
20

Chlamydophila pneumoniae

0
7
0
18
21

Chlamydia trachomatis

1565
2095
2076
18378
15807

Chlamydia

0
1
0
6
6

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

46
57
59
520
562

HIV 2

0
0
0
1
2

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0
1
0
2
1

Hepatitis A-virus

4
7
5
42
28

Hepatitis B-virus

32
43
47
477
546

Hepatitis C-virus

39
24
35
315
301

Hepatitis D-virus

1
2
0
9
5

Hepatitis E-virus

17
20
14
147
43

Bofvirus

1
3
1
21
53

Mazelenvirus

0
0
2
53
131

Rubellavirus

2
2
5
25
36

Parvovirus

11
12
7
147
118

Coxiella burnetii

10
10
12
88
66

Rickettsiae

1
0
2
9
5

Denguevirus

10
28
4
85
112

Hantavirus

5
3
9
35
3

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

3
0
0
80
 66

Sapovirus

0
3
1
113
37

Bocavirus

9
2
8
91
91

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.