Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

week 41-44

Totaal

t/m week

44; 2014

Totaal

t/m week

4; 2013

Enterovirus

136
131
138
1039
639

Adenovirus

75
124
99
1108
1060

Parechovirus

34
45
60
284
133

Rotavirus

18
23
33
529
1452

Norovirus

116
94
151
1871
2226

Influenza A-virus

1
5
6
590
2310

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

1
3
1
35
972

Influenza C-virus

0
0
0
0
1

Para-influenza

26
20
27
337
496

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

0
6
3
1268
1479

Rhinovirus

101
193
242
1759
1642

Mycoplasma pneumoniae

26
27
47
279
277

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

1
2
2
325
448

Coronavirus

5
3
5
266
348

Chlamydophila psittaci

1
1
0
15
21

Chlamydophila pneumoniae

7
0
0
18
22

Chlamydia trachomatis

2095
2093
1936
20331
17565

Chlamydia

1
0
0
6
7

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

57
60
42
563
620

HIV 2

0
0
0
1
3

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

1
0
0
2
1

Hepatitis A-virus

7
5
3
45
34

Hepatitis B-virus

43
47
46
523
593

Hepatitis C-virus

24
36
26
342
330

Hepatitis D-virus

2
0
1
10
6

Hepatitis E-virus

20
14
23
170
50

Bofvirus

3
1
1
22
61

Mazelenvirus

0
2
0
53
168

Rubellavirus

2
5
1
26
39

Parvovirus

12
7
9
156
123

Coxiella burnetii

10
12
15
103
76

Rickettsiae

0
2
0
9
6

Denguevirus

28
4
6
91
116

Hantavirus

3
9
4
39
4

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

0
0
1
81
74

Sapovirus

3
1
3
116
44

Bocavirus

2
8
5
96
97

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.