Meldingen Wet publieke gezondheidTotaal

week 45-48

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week

8; 2016

Totaal

t/m week

8; 2015

Groep A

 

 

 

 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

  

 

 

 

Groep B1  Difterie

1

1

0

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

76 82

63 145 106

 Groep B2

 

 Buiktyfus

1

0

0

0

3

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

5

5

1

6

13

Hepatitis B acuut

6

3

1

4

10

Hepatitis B chronisch

71

55

21

76

139

Hepatitis C acuut

2

5

0

5

7

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11

10

9

19

42

Kinkhoest

465

220

106

326

1312

Mazelen

1

 

0

0

0

Paratyfus A

0

0

0

0

2

Paratyfus B

2

0

0

0

3

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

45

34

10

44

80

Shigellose

32

16

6

22

46

Voedselinfectie

2

2

0

2

2 

 

Groep C

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

1

3

0

3

2

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

2

0

0

0

0

Chikungunya^

0

0

0

0

24

Dengue^

0

0

0

0

23

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

0

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

1

1

2

2

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

3

0

3

6

Legionellose

11

18

7

25

34

Leptospirose

2

0

0

0

3

Listeriose

7

6

3

9

8

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

0

1

Malaria

39

22

5

27

14

Meningokokkenziekte

11

5

5

10

10

Psittacose

3

2

1

3

5

Q-koorts

1

0

0

0

1

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' en ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.