In de Memo Bepaling effectafstanden LNGLiquefied Natural Gas-tankstations wordt toegelicht hoe de effectafstanden zijn berekend en welke uitgangspunten en aannames hierbij zijn gebruikt.