Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. De indicatiestelling voor diagnostiek behoort overlegd te worden met LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (24-uursdienst: 030-2747000). Zie bijlage 3 van de richtlijn MERS Middle East Respiratory Syndrome- coronavirus. Deze indicatie voor diagnostiek kan dan worden doorgegeven aan de afdeling Klinische Virologie van Erasmus Medisch Centrum. De diagnostiek wordt op Rijkskosten uitgevoerd door het Erasmus Medisch centrum.
 

Meldingsplicht
MERS-coronavirus is een Groep A meldingsplichtige infectieziekte.

Inperkingsniveau labwerkzaamheden: BSL3 biosafety level 3

 

Inzend informatie MERS Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (EMC Erasmus Medisch Centrum) diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
antistofbepaling IgG Immunoglobulin G + IgM immuunglobuline M
 • serum*
 • na overleg
 • -
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening
 • A. Meijer
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21548452
 • -
 • -
PCR polymerase chain reaction
 • sputum, Bronchioalveolaire lavage (BAL)*
 • na overleg
 • -
 • L32106
 • -
PCR
 • neus/keel spoelsel, neus/keel uitstrijk, BAL
 • -
 • 1 d
 • AMC Academic Medical Center Amsterdam
 • -
 • -
 • 020-5663026
 • -
 • -
PCR
 • na overleg
 • -
 • 1-3 d
 • Erasmus MC Erasmus University Medical Center Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
PCR
 • respiratoire materialen
 • -
 • 1 d
 • UMC Universitair Medisch Centrum Groningen
 • -
 • -
 • 050-3616161
 • -
 • -