De basis van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) is de dataverzameling. Hoe doen we dat?

Metingen: Wat en hoe?

LMM haan

Uitvoering van de metingen

boerderij met koeien en gewas

Regionale aanpak van de metingen

LMM koe met uitspoeling N en P

Hoe nemen de de monsters?

LMM uitspoelend N en P in sloot

Veldbepalingen

LMM bemonstering oppervlaktewater

Analyses in het lab

LMM haan

Berekening waterkwaliteit

LMM plas met boom en bootje

Hoe bemonsteren we bodemvocht in het LMM?

Hoe bemonsteren we grondwater in het LMM?

Deze video gaat over het nemen van watermonsters voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid met de openboorgatmethode. Aan het woord komen veldonderzoeker Willem Leijns en projectcoŇ°rdinator Monique Wolters.