15. Het percentage mantelzorgers dat goede afstemming met de formele zorg ervaart

89%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2016

Beschrijving

Negen op de tien mantelzorgers kan de zorg goed met professionals afstemmen. Het gaat hier om professionals van thuiszorg en wijkverpleging. Bij het geven van mantelzorg zullen er vaak zaken zijn die onderling moeten worden afgestemd. Bijvoorbeeld wie wanneer wat doet of op welke manier de hulp wordt gegeven. Mantelzorgers mogen in principe alle taken doen, maar mantelzorgers kunnen niet tot het helpen worden verplicht. Met andere woorden, goede onderlinge afstemming en afspraken over wie wat doet, zijn nodig.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Naast afstemming zijn er nog andere aspecten van samenwerking waar mantelzorgers een mening hebben (figuur 1). Zo vindt driekwart van de mantelzorgers dat de zorg bespreekbaar is. Een klein deel (4%) geeft aan vaak een verschil van mening te hebben met (een) professional(s). Minder positief lijken mantelzorgers te zijn over de mogelijkheid om mee te beslissen over de zorg en over de mate waarin zorgprofessionals oog voor hen hebben. Deze vragen maken deel uit van de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die bij circa 2.700 mantelzorgers in 2016 werd afgenomen.

Figuur 1: Mening van mantelzorgers over aspecten van samenwerking met professionals van thuiszorg en wijkverpleging (n = 266), in procenten.

 

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.