16. Het percentage mantelzorgers dat goede afstemming met de formele zorg ervaart

86%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2019

Monitor 2019: 89%
Monitor 2020: -- %

Beschrijving

Van de mantelzorgers kan 86% de zorg goed met professionals afstemmen. Het gaat hier om professionals van thuiszorg en wijkverpleging. Bij het geven van mantelzorg zullen er vaak zaken zijn die onderling moeten worden afgestemd. Bijvoorbeeld wie wanneer wat
doet of op welke manier de hulp wordt gegeven. Mantelzorgers mogen in principe alle taken doen, maar mantelzorgers kunnen niet tot het helpen worden verplicht. Met andere woorden, goede onderlinge afstemming en afspraken over wie wat doet, zijn nodig. 

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Naast afstemming zijn er nog andere aspecten van samenwerking waar mantelzorgers een mening over hebben (figuur 1). Een klein deel (3%) geeft aan vaak een verschil van mening te hebben met (een) professional(s). Het oog hebben voor mantelzorgers door thuiszorgmedewerkers wordt door 39% van de mantelzorgers ervaren. Een punt van aandacht, omdat mantelzorgers overbelast kunnen raken en op tijd gewezen moeten worden op de mogelijkheid van ondersteuning. Thuiszorgmedewerkers kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Deze vragen maken deel uit van de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die in 2019 bij bijna 4.400 mantelzorgers werd afgenomen.

Figuur 1: Mening van mantelzorgers over aspecten van samenwerking met professionals van thuiszorg en wijkverpleging (n = 388), in procenten.

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.
SCP. Blijvende bron van zorg. 9-12-2020.