Monitoring van de resultaten van de neonatale gehoorscreening uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg van 2008 tot en met 2018.

In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek heeft TNO de resultaten van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening en van de diagnostiek in de Audiologische Centra getoetst aan de indicatoren van het neonatale gehoorscreeningsprogramma. De resultaten hiervan worden op landelijk en organisatieniveau beschreven in bijgaande rapporten.

U vindt de rapporten per screeningsjaar in de kolom onder 'Download'.