Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert, in het kader van surveillance, onderzoek uit voor MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus .

 

De informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten vindt u op de pagina Diagnostiek Staphylococcus aureus.