Het vóórkomen van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in Nederland wordt door middel van surveillance in kaart gebracht.

Overzicht Surveillance MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)

Het RIVM verzamelt gegevens over het vóórkomen van MRSA in Nederland via drie routes. Gecombineerd geven deze gegevens een goed beeld, zowel binnen als buiten zorginstellingen. De gegevens worden gepubliceerd in het Infectieziekten bulletin en in NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands). Laatstgenoemde is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en het RIVM. SWAB is een samenwerking tussen de Nederlandse vereniging voor Medische Microbiologie (NvMM), de vereniging voor Infectieziekten (VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten)) en de vereniging voor Ziekenhuisapothekers (VZA vereniging voor Ziekenhuisapothekers (vereniging voor Ziekenhuisapothekers)).

De routes zijn:

Typering

Het RIVM ontvangt de eerste MRSA isolaten (één per patiënt of personeelslid) vanuit de medisch microbiologische laboratoria van Nederland voor moleculaire typering. Bij deze stammen wordt een beperkt aantal persoons gegevens ingestuurd.

De moleculaire typering geeft inzicht in het vóórkomen van bepaalde types zowel binnen als buiten zorginstellingen, de geografische verdeling en mogelijke veranderingen in de tijd.

ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR

ISIS-AR is een surveillance systeem dat (geanonimiseerde) antibiotica resistentie gegevens verzamelt en analyseert. Ongeveer 30  laboratoria verspreid over Nederland nemen deel aan deze surveillance en dat geeft een goed beeld van de antibiotica resistentie situatie. Staphylococcus  aureus is een van de bacterien waarvan de resistentie gegevens worden verzameld.

Op de pagina 'surveillance van antibioticaresistentie' vindt u meer informatie over ISIS-AR.  

OSIRIS information system (information system)

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en in Nederland verzamelen geanonimiseerde gegevens van alle meldingsplichtige ziekteverwekkers. Deze gegevens worden vervolgens samengebracht binnen OSIRIS. Op de pagina 'meldingsplicht infectieziekten' vindt u de rapportages van deze surveillance.

Op de pagina 'Surveillance meldingsplichtige infectieziekten' vindt u meer informatie over deze surveillance.