Deze brochure beschrijft het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMRNationaal Meetnet Radioactiviteit). Het NMR is een waarschuwingsmeetnet voor kernongevallen.