Afhandelen van een alarmering Nationaal Meetnet Radioactiviteit voor meldkamer centralist en AGSadviseur gevaarlijke stoffen

NMR1

Acties Centralist

1 Het alarm komt binnen bij de meldkamer (een gesproken bericht via telefoon meldkamer), het alarmeringsniveau is 2000 nSv/h. Dit telefoonbericht wordt elke 10 minuten herhaald totdat het alarm door de AGS bevestigd wordt.
2 De centralist alarmeert vervolgens de AGS en geeft door dat één of meerdere meetposten van het NMR in de regio verhoogd zijn.

Acties AGS

3 De AGS gaat naar https://www.cal-net.nl en logt in met gebruikersnaam en wachtwoord (dit kan met een pc met internetverbinding). Kies voor “Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR3)”.
Indien bovenstaande link niet werkt kan de backup route gebruikt worden: https://www2.cal-net.nl.

nmr2

NMR3

Log ook hier in met gebruikersnaam en wachtwoord.

NMR4

Het Alarmenvenster (rechtsboven) geeft aan welke meetposten in alarm zijn.
Het startscherm geeft ook de Kaart weer. Als de meetposten blauw gekleurd zijn, zijn er geen actuele meetwaarden binnen. Ga eventueel naar Tijdstip en klik op het pijltje naar links tot de kleur van de meetposten verandert. Groen betekent “normaal’ stralingsniveau.

NMR5

NMR6

Rood betekent stralingsniveau hoger dan 200 nSv/h (RIVM alarm). Paars betekent stralingsniveau hoger dan 2000 nSv/h, dit is het alarmeringsniveau voor de brandweer.

4 De AGS bevestigt het alarm door bij Alarmen, op de knop “Bevestigen” te klikken, hierdoor stopt het binnenkomen van het alarm bij de meldkamer. De tekst van het alarm verandert dan van vetgedrukte in gewone tekst.
5 Dubbelklik op de Kaart op de meetpost in alarm, een grafiek met de meetwaarden van de laatste 24 uur verschijnt. Door in de grafiek te klikken en de muis heen en weer te bewegen, wordt de meetwaarde van het betreffende tijdstip rechts naast de grafiek getoond.

nmr6

nmr8

6 Neem contact op voor overleg met de NMR deskundige van het RIVM via de semafoon (nummer te vinden in de Incident app en op het NMR (via CalNet)).
De oproep wordt dan verzonden en de semafoonhouder belt zsm naar het telefoonnummer.
7 Door boven in de menubalk te kiezen voor ‘Meetposten’ en de regio te selecteren, worden die meetposten in een lijst weergegeven. Na selecteren van één van de meetposten verschijnt informatie over de locatie, waaronder het adres en de coördinaten.

nmr9

nmr10

8 Je kunt ook meerdere meetposten selecteren. Houdt de ‘Ctrl’ toets ingedrukt en kies de gewenste meetposten met de ‘muis’. Met de button ‘Grafiek’ aan de linkerzijde kun je dan een grafiek maken van meerdere meetposten.

nmr11

nmr12

9 Overleg met het RIVM of het wenselijk is om een meetploeg naar de NMR-meetpost te sturen voor controle en meting. In het geval van een bevestigd alarm kan met het RIVM overlegd worden hoe verder te handelen. Bij vertrek naar de locatie is het aan te bevelen de stralingsmeetinstrumenten aan te zetten.

De procedure wordt regelmatig getest door het uitvoeren van een oefenalarm in reguliere werktijd.