De Nationale Atlas Volksgezondheid geeft professionals een geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland. Een breed scala aan onderwerpen omtrent gezondheid, factoren die de gezondheid beïnvloeden, zorg en preventie worden letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht. De Atlas geeft antwoord op vragen als: - Waar is de sterfte het hoogst? - Waar ondervindt men de meeste geluidsoverlast? - Waar bevinden zich de ziekenhuizen? - Wat is de vaccinatiegraad van de bevolking?

Ga naar De Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas)

De Zorgatlas wordt tekstueel ondersteund door het Nationaal Kompas Volksgezondheid