Surveillancedata MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

Nationale surveillance MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle beta-lactam antibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA- search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.

 

In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening. De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus proteïne A- (spa) gen.(2) Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 is de top 5 van gevonden spatypes te zien tot en met week 52 in 2011 en 2010.

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.
  2. Harmsen D., H. Claus, et al. Typing of methicillin resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 overzicht MRSA-isolaten week 52 2011

 

2010

2011

Totaal aantal MRSA-isolaten

3136

3122

Aantal buitenlandgerelateerde isolaten (ST398)*

 143

138

 Aantal veegerelateerde isolaten

1239

1256

 Aantal screeningsisolaten

2030

2027

 Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

 1023

1060

 Isolaten uit ander materiaal

 

 

 

 

 

* Op basis van ingevulde vragenlijsten
Tabel 2 De meest ferquent gevonden SPA-types week 52 2011

 

spatype

2010

2011

Veegerelateerd (ST398)

t011

753

801

 

t108

248

225

 

t034

82

114

 Niet-veegerelateerd

t008

236

 248

 

t002

161

 194

 

t0081

32

116

 

 

 


 

 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen.

Micro-organismen

Gen

Aantallen t/m week 52,2011

 Klebsiella pneumonia

KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase)

4

 

VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

1

 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

2

 

Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase) 48

 18

 Citrobacter freundii

VIM

 1

 Enterobacter cloacae

NDM

 2

 

 Indeling van de gevonden carbapenemases:

Drie AMber-klassen (1).

  1. serine carbapenemases (KPC, Klebsiella pneumoniae
  2. Metallo -carbapenemases (VIM) Verona integron enoded metallo beta-lactamase)
  3. Oxa-carbapenems (oxacilline hydrolyserende beta-lactamase

 

 

 

Contactpersoon voor beide surveillances:

A.P.J. Haenen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, tel. 030 - 274 43 33