Voor de verwerking van voedingswaardegegevens in NEVO is het van belang om onderstaande informatie aan te leveren.

Productnaam. Het is van belang dat de productnaam duidelijk is of dat het product duidelijk omschreven is zodat er geen verwarring over kan ontstaan.

Voedingstoffen in dit product. In NEVO-online zijn, naast energie, 136 voedingstoffen opgenomen. Om het NEVO-bestand zo compleet mogelijk te maken wil het NEVO-team zoveel mogelijk beschikbare voedingswaardegegevens ontvangen. Alles per 100 gram of 100 milliliter eetbaar product.
Per voedingsstof is het van belang om aan te geven: 

  • Wat het gehalte is;
  • Wat de gebruikte eenheid is. Bijvoorbeeld natrium in milligram of zout in gram;
  • Wat de bron van het gehalte is. Van belang is om te weten of de gehaltes zijn overgenomen uit een voedingsmiddelentabel, zoals NEVO-online of buitenlandse tabellen. Of de gehaltes zijn berekend vanuit de ingrediënten, of dat ze afkomstig zijn van analyses. Indien het analysecijfers betreft ontvangt het NEVO-team tevens graag informatie over:
    -    het aantal monsters en een omschrijving van de monsters;
    -    welke analysemethode is gebruikt;
    -    datum van analyse.

Mate van verrijking. Aangegeven moet worden of het product verrijkt is met vitamines en/of mineralen en zo ja, met welke vitamines en/of mineralen.

Uw contactgegevens. Graag inclusief telefoonnummers en e-mailadres zodat het NEVO-team bij vragen contact met u op kan nemen.