De NEVO/NES begeleidingscommissie bestaat uit inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens. De NEVO/NES begeleidingscommissie heeft een adviserende rol voor de NEVO en NES werkzaamheden.

Samenstelling NEVO/NES begeleidingscommissie (per oktober 2019):

 • Dhrde heer. DrDoctor . Ir. J.M.A. van Raaij, voorzitter
 • Mwmevrouw. Drs. H. Klerken-Cox, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Mw. S.A.E. ter Borg, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Houten
 • Mw. Dr. Ir. J. J.M. Castenmiller, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Utrecht
 • Mw. Drs. C.T.F. Grit, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Den Haag
 • Dhr. Ir. P.J.M. Hulshof Wageningen Universiteit, Wageningen 
 • Mw. Dr. Ir. C.T.M. van Rossum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • Mw. Drs. S. Tuinier, Nutrimedia
 • Dhr. P.J.J. Verheijen, Wageningen Food Safety Research, Wageningen
 • Mw. Ir. W. van der Vossen, Voedingscentrum, Den Haag
 • Mw. Dr. J. de Vries, Wageningen Universiteit, Wageningen