De NVIP begeleidingscommissie bestaat uit inhoudsdeskundigen, toeleveranciers en gebruikers van gegevens uit NEVO, NES, Levensmiddelendatabank en de Portiegroottedatabank. De NVIP begeleidingscommissie heeft een adviserende rol. 

Samenstelling NVIP begeleidingscommissie 2023:

 • Dhr de heer (de heer). Dr. Ir. J.M.A. van Raaij, voorzitter
 • Mw mevrouw (mevrouw). Drs. H. Klerken-Cox, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Mw. S.A.E. ter Borg, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Houten
 • Mw. K.J. Borgonjen-van den Berg, Wageningen Universiteit, Wageningen
 • Mw. Dr. Ir. J. J.M. Castenmiller, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Utrecht
 • Mw. Drs. C.T.F. Grit, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Den Haag
 • Dhr. Ir. P.J.M. Hulshof, Onafhankelijk lid van de commissie
 • Mw. I. Roosenbrand, MSc master of science (master of science), CBL, Leidschendam 
 • Mw. Dr. Ir. C.T.M. van Rossum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • Dhr. J. Schimmel, GS1, Amstelveen
 • Mw. Drs. S. Tuinier, Nutrimedia
 • Dhr. P.J.J. Verheijen, Wageningen Food Safety Research, Wageningen
 • Mw. Ir. W. van der Vossen, Voedingscentrum, Den Haag
 • Mw. Dr. J.H.M. de Vries, Wageningen Universiteit, Wageningen
 • Mw. L. De Nicolò-van der Zee, Voedingscentrum, Den Haag