NEVO is onderdeel van de Nederlandse Levensmiddelendatabank (NELEDA). De NELEDA is een bestand met gegevens over merkgebonden en generieke voedingsmiddelen (voedingsstoffen, allergenen, andere kenmerken zoals duurzaamheid, verstrekkingseenheden).

Beheer NELEDA

De NELEDA wordt gezamenlijk beheerd door het Voedingscentrum en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM richt zich hierbij op de professional en op toepassingen in onderzoek. Het Voedingscentrum richt zich op voorlichting en de consument.