NEVO is onderdeel van de Levensmiddelendatabank. De levensmiddelendatabank is een bestand met voedingsinhoudelijke gegevens (voedingsstoffen, allergenen, andere kenmerken zoals duurzaamheid, verstrekkingseenheden) over merkartikelen en generieke voedingsmiddelen.

Beheer Levensmiddelendatabank

De Levensmiddelendatabank wordt gezamenlijk beheerd door het Voedingscentrum en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM richt zich hierbij op onderzoek en de professional. Het Voedingscentrum richt zich op voorlichting en de consument.