NETHMAP: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands. MARANMonitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands: Monitoring of Antimicobial Resistance and antibiotic usage in Animals in the Netherlands

Samenwerkingsverband

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), het Centraal Veterinair Instituut (CVICentral Veterinary Institute), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZVereniging voor Infectieziekten), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) en het Landbouw Economisch Instituut (LEILandbouw Economisch Instituut).