NETHMAP: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands. MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands): Monitoring of Antimicobial Resistance and antibiotic usage in Animals in the Netherlands

Samenwerkingsverband

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), het Centraal Veterinair Instituut (CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute)), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten)), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut)).