Wat alle artsen en verpleegkundigen over infectieziektebestrijding zouden moeten weten.

Tot nu toe ontbrak in Nederland een leesboek over infectieziektebestrijding. De auteurs van het net verschenen boek Infectieziektebestrijding kennen de wereld van infecties van dichtbij en hebben een boek geschreven voor de grote groep professionals die met infectieziektebestrijding te maken heeft. Het boek geeft beknopt uitleg bij de belangrijkste begrippen en gaat in op verschillende aspecten van infectieziektebestrijding als signalering en surveillance, diagnostiek, immuniteit en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-maatregelen. Om een infectieziekte succesvol te bestrijden is kennis alleen niet voldoende. Ook voor de infectieziektebestrijding geldt dat er geen betere leerschool is dan de praktijk.. Daarom is het boek rijk voorzien van voorbeelden uit het (recente) verleden, van beschrijvingen van afzonderlijke cases tot uitbraken van Q-koorts, ESBLExtended spectrum beta-lactamases en Salmonellose. Daarnaast komen ook communicatie en de manier waarop de infectieziektebestrijding georganiseerd is aan bod.

Het boek is zeer geschikt voor nieuwe medewerkers van GGD-afdelingen infectieziektebestrijding. Ervaren GGD-artsen en -verpleegkundigen zijn al op de hoogte van alles wat in dit boek aan de orde komt. Voor hen is het een feest van herkenning.

 

Infectieziektebestrijding

Hans van den Kerkhof en Jim van Steenbergen (red)

Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2013

ISBN 978-90-5931-637-9

NUR 860

Prijs € 22,50

Thumbnail