In 2013 werden 848 patiënten met tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) gemeld. Dat zijn 109 tbc-patiënten (12%) minder dan in 2012. Het aantal tbc-patiënten in Nederland is in de laatste tien jaar met 38% gedaald. Dit blijkt uit het monitoringsrapport ‘Tuberculose in Nederland 2013’ van het RIVM in samenwerking met KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds. Het rapport beschrijft de situatie van tbc in Nederland in 2013 en biedt een uitwerking van de kerncijfers.

Daling aantal gevallen besmettelijke longtuberculose

Behalve het totaal aantal tbc Tuberculose (Tuberculose)-patiënten, neemt ook het aantal tbc-patiënten met besmettelijke longtuberculose af. Bij ruim de helft van de gemelde tbc-patiënten werd longtuberculose geconstateerd. Bij 50% van deze gevallen betrof het hier de meest besmettelijke vorm. Dat is een afname van 15% ten opzichte van 2012.

Benoem risicogroepen onder immigranten langer dan 2,5 jaar in Nederland

Bijna drie kwart van het aantal tbc-patiënten in 2013 is geboren in het buitenland. De helft is als immigrant langer dan 2,5 jaar in Nederland én afkomstig uit een gebied waar tbc veel voorkomt. Uit het rapport blijkt dat de omvang van deze grote groep tbc-patiënten nauwelijks afneemt. Daarom wordt aanbevolen om te onderzoeken welke subgroepen van immigranten als risicogroep kunnen worden beschouwd. Nieuwe maatregelen om in deze groepen tbc eerder op te sporen of personen preventief te behandelen, kunnen verspreiding tegengaan.

Test en registreer hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-besmetting

Bij 49% van de patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Een infectie met hiv verhoogt het risico op tbc én tbc is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom in het belang van de patiënt om een hiv-infectie in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en met de behandeling te starten. Daartoe moet de screening op en monitoring van hiv-infectie bij tbc-patiënten verbeterd worden.