Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker bestaat 20 jaar. In dat kader organiseren het RIVM en de vijf regionale screeningsorganisaties het internationale symposium ‘Crossing borders in breast cancer screening’.

Met dit symposium, dat op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2010 in Amsterdam wordt gehouden, wil het RIVM de internationale ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied van borstkankeronderzoek stimuleren. Er zijn op internationaal niveau nogal wat verschillen in aanpak. In veel landen staat de screening nog in de kinderschoenen, maar in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden, Finland en Noorwegen kent men een met Nederland vergelijkbaar landelijk dekkend bevolkingsonderzoek.

Hoge opkomst

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland valt op door zijn hoge opkomst: 83% van de opgeroepen vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar laat zich eens in de twee jaar onderzoeken. Die hoge opkomst wordt onder meer verklaard door de 66 veelal mobiele onderzoekscentra in de eigen buurt of stad, waardoor meer vrouwen worden bereikt dan bijvoorbeeld in België. Daar wordt het bevolkingsonderzoek uitgevoerd vanuit privéklinieken en ziekenhuizen; slechts de helft van de vrouwen uit de doelgroep laat zich daar onderzoeken.

Minder kans te overlijden

Elk jaar laten 900.000 vrouwen in Nederland zich gratis onderzoeken. Zo kan eerder ontdekt worden of iemand borstkanker heeft. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. In Nederland is sinds 1990 het aantal vrouwen in de doelgroep dat aan borstkanker overlijdt met 28% gedaald. Dankzij het borstkankeronderzoek overlijden jaarlijks ongeveer 700 vrouwen minder.

Uitvoering

Het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek coördineert en regisseert het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De uitvoering is in handen van vijf regionale screeningsorganisaties

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: http://www.bevolkingsonderzoeknaarborstkanker.nl/

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en het symposium kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het RIVM, 030 274 28 40.