Op 14 november jl. is de aanbesteding van mammografen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gepubliceerd. Het betreft de levering van 78 mammografen in de periode van 2018 tot en met 2020 aan de vijf screeningsorganisaties.

Voor de beoordeling van de mammografen is een programma van eisen en bijbehorende wegingen opgesteld. Naast de mammografen worden ook projectmatige diensten afgenomen, zoals de implementatie van de mammografen, medewerking aan de ketentest en het opleiden van medewerkers. Ook all-inclusive onderhoud en meewerken aan een onderzoekstraject ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen vallen binnen deze opdracht.

De aanbesteding verloopt via het platform TenderNed (TenderNed-kenmerk 114695). Leveranciers hebben tot februari 2017 de tijd om te reageren.