Door de Werkgroep Infectiepreventie zijn in de richtlijnen Babyvoeding, Huiddesinfectie en Medicatie via injectie kleine wijzigingen aangebracht.

Richtlijn Babyvoeding

Hoofdstuk 3:  Eén aanbeveling is opgesplitst in vier aanbevelingen, 4e tot en met het 8ste handje.

Desinfectie van huid en slijmvliezen

Eerste aanbeveling in hoofdstuk 1: algemene uitgangspunten: toegevoegd: geen desinfectie van de huid bij vloeistoftoediening bij diverse puncties bij patienten met normale weerstand.

Toediening medicatie via injectie

Hoofdstuk 4.2 2e handje: uitleg wat door de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) wordt verstaan onder sterk verminderde weerstand.