Het aantal meldingen van bijwerkingen bij vaccinaties die onder het rijksvaccinatieprogramma vallen, blijven stabiel.

Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb heeft cijfers gepubliceerd over de meldingen van bijwerkingen in het Rijksvaccinatieprogramma in het eerste halfjaar van 2011. De cijfers zijn stabiel en in lijn met voorgaande jaren. Tot 1 januari 2011 werden mogelijke bijwerkingen van vaccinatie door het RIVM geregistreerd.

Bij de 12 vaccinaties die op dit moment in het Rijksvaccinatieprogramma zijn opgenomen, komen geen ernstige bijwerkingen voor die kunnen worden toegeschreven aan vaccinatie. De bijwerkingen die optreden door de vaccinatie zijn gelukkig meestal licht en altijd van voorbijgaande aard.

Permanente veiligheidsbewaking is een belangrijk aspect van het Rijksvaccinatieprogramma. Meer hierover kunt u lezen bij op de website van het Rijksvaccinatieprogramma onder het kopje Veiligheidsbewaking.