De Gezondheidsraad en het RIVM hebben op verzoek van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een aantal aanvullende vragen over vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 beantwoord. Het aanvullende advies is het vaccin ook beschikbaar te stellen aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Verder adviseren de deskundigen om twee vaccindoses te handhaven.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.