Ouder echtpaar

De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ouderen in Nederland niet vanuit de overheid een vaccinatie tegen gordelroos aan te bieden. Er is op dit moment slechts één vaccin op de markt en dat biedt onvoldoende bescherming, aldus de Gezondheidsraad. De minister zal na de zomer besluiten of zij dit advies overneemt.

Meer informatie over het advies van de Gezondheidsraad is te vinden op de website van de Gezondheidsraad. Veelgestelde vragen en antwoorden over de vaccinatie tegen gordelroos zijn te vinden op rivm.nl/gordelroosvaccinatie.

Gordelroos

Gordelroos is een opleving van een eerder doorgemaakte waterpokkeninfectie, die optreedt bij verminderde weerstand. Daarom krijgen vooral ouderen gordelroos. Bij een klein deel van de patiënten veroorzaakt de ziekte zenuwpijn. Gordelroos begint met jeuk, tintelingen of een brandende of stekende pijn. Na enkele dagen verschijnen er blaasjes op het lichaam. Over het algemeen is het geen ernstige, maar wel een hinderlijke en soms zeer pijnlijke aandoening.

Extra vaccinaties op maat

De meeste vaccinaties  in Nederland  worden aangeboden via publieke programma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast zijn er ook vaccins geregistreerd die niet in zo’n programma zijn opgenomen, maar wel beschermen tegen ziekte. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. De gordelroosvaccinatie is hier een voorbeeld van. Deze vaccinaties worden alle beoordeeld door de Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland. Zij geven hierover een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister kan dan besluiten of een vaccinatie wordt opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma, in het basispakket zorgverzekeringen of op eigen kosten beschikbaar blijft.

Meer informatie

Het RIVM ontwikkelt informatie voor professionals en publiek over de extra vaccinaties op maat. Dit is te vinden op rivm.nl/vaccinaties.