vaccinatie

De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge zuigelingen te beschermen. De minister zal later besluiten of zij dit advies overneemt en hoe dit vaccinatieadvies zou kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zijn de kosten voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voor eigen rekening.

Bescherming van jonge zuigelingen

De vaccinatie tegen kinkhoest voor kinderen is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar de kinkhoestvaccinatie geeft geen levenslange bescherming. Kinkhoest komt daarom veel voor, ook bij volwassenen. Deze kunnen kinkhoest op de pasgeborenen en jonge zuigelingen overbrengen. Vaccinatie van baby’s gebeurt vanaf zes weken na de geboorte. Er zijn meer vaccinaties nodig om de baby’s goed te beschermen. De meest ernstige kinkhoest treedt op bij baby’s die drie maanden of jonger zijn. Om deze jonge baby’s te beschermen adviseert de Gezondheidsraad vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap te vaccineren. Zij bouwen zo antistoffen op die via de navelstreng ook naar de ongeboren baby gaan. De baby is dan beschermd tot deze oud genoeg is om zelf gevaccineerd te worden.

Beschikbaarheid kinkhoestbevattende vaccins

Momenteel is er internationaal een tekort aan kinkhoestbevattende vaccins. In Nederland zijn er voldoende vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma, maar kinkhoestbevattende vaccins die geschikt zijn voor volwassenen zijn op dit moment niet of zeer beperkt beschikbaar.

Extra vaccinaties op maat

Naast de vaccinaties uit de publieke programma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, zijn er in Nederland ook andere, goedgekeurde vaccins. Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen is hier een voorbeeld van. De Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland beoordelen deze vaccinaties en adviseren de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarover. De minister kan dan besluiten of een vaccinatie wordt opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma, in het basispakket zorgverzekeringen of dat het op eigen kosten beschikbaar blijft. Het RIVM ontwikkelt richtlijnen voor de vaccinaties en geeft voorlichting en advies aan professionals en publiek.