De afgelopen dagen zijn in de media diverse berichten verschenen over concentraties fijnstof die in 2020 boven de norm zouden liggen. Dat is niet correct, het gaat hierbij om gemiddelde bevolkingsgewogen concentraties per gemeente die vergeleken worden met de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)). Deze advieswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt  20 microgram per kubieke meter en is geen verplichte norm voor Nederland.  

Er zijn twee Europese normen voor fijn stof waar Nederland wel wettelijk aan moet voldoen. Deze twee normen betreffen een jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter en een etmaalnorm waarbij de daggemiddelde concentratie fijn stof slechts 35 keer per jaar 50 microgram per kubiek meter mag bedragen. Beide Europese normen werden in Nederland in 2015 op slechts een beperkt aantal toetslocaties overschreden. Naar verwachting zal dit in 2020 niet anders zijn.