AERIUS heeft de Computable Award 2016 gewonnen in de categorie beste ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-project van de overheid. Tijdens een feestelijke avond in het Beatrixtheater nam Mark Wilmot namens het ministerie van Economische Zaken, de prijs in ontvangst. Het RIVM dat nu verantwoordelijk is voor beheer en doorontwikkeling van AERIUS ziet deze prijs als bevestiging van de gekozen aanpak voor nieuwe toepassingen zoals de Omgevingswet.

Dank

AERIUS bedankt agrarisch vakblad De Boerderij en adviesbureau Kuiper&Burger voor het nomineren van AERIUS voor de Computable Award. Zonder steun vanuit onze gebruikers was het niet mogelijk geweest de prijs te winnen. Dat geldt ook voor iedereen die op AERIUS heeft gestemd.
Het ministerie van Economische Zaken bedankt ook het AERIUS-team dat in de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan de bouw van AERIUS. Dit team is van cruciaal belang geweest bij het tot stand komen van de PAS. Door  de goede relatie van het team met gebruikers is AERIUS goed ontvangen.

Stimulans

Deze prijs bevestigt de gekozen aanpak om ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) bij de overheid te ontwikkelen en stimuleert om daarmee verder te gaan. Interactief, steeds blijven maken wat de gebruiker nodig heeft. Lerend, continu verbeterend en transparant. Open source-oplossingen en gebruik van Open Data zijn daarbij het uitgangspunt.

RIVM ontwikkelt AERIUS door

AERIUS voert de berekeningen uit en die nodig zijn voor het uitvoeren van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) en is in opdracht van het ministerie van EZ Economische Zaken (Economische Zaken) ontwikkeld in samenwerking met de PAS-partners: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Defensie en de twaalf provincies.  Het RIVM, verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van AERIUS, gaat dan ook door op de ingeslagen weg. Samen met het bedrijfsleven, de advieswereld en overheden werkt het RIVM aan het beheer van AERIUS voor de PAS en de doorontwikkeling van AERIUS voor onder andere de Omgevingswet.