Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

Het ging bij deze twaalf incidenten op verschillende onderdelen mis.  Materialen waren verzwakt, of chemische reacties werden niet goed beheerst. De afwijkingen die daarbij ontstonden, werden door gebrek aan controle en inspectie niet tijdig ontdekt en hersteld. Bij negen incidenten waren de achterliggende werkprocedures niet goed op orde of werden deze niet goed uitgevoerd. Daarnaast was de competentie en de alertheid van het personeel soms ontoereikend of waren er onvoldoende geschikte materialen om veilig te kunnen werken.

Het RIVM analyseert jaarlijks de incidenten van de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). De informatie uit dit onderzoek kan door de Inspectie SZW gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken voor het verbeteren van het veiligheidsbeleid.