Per 1 oktober is drs. Annemiek van Bolhuis MBA Master of Health Business Administration (Master of Health Business Administration) de nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Zij volgt daarmee dr. ir. Moniek Pieters op die in oktober start als directeur Publieke Gezondheid bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid.

Annemiek van Bolhuis (1961) zet zich vanaf het begin van haar loopbaan in voor de publieke zaak met concrete bijdragen op het terrein van gezondheid en welzijn. Zij begint haar carrière in de gezondheidszorg en is daarna al snel werkzaam bij het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op onder andere (inter)nationaal drugsbeleid. Ze wordt plaatsvervangend directeur Directie Geestelijke Gezondheid, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang en ook directeur Internationale Zaken. Voor het RIVM wordt Annemiek van Bolhuis een bekend gezicht wanneer zij bij VWS als directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, en plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid en Sport nauw samenwerkt met diverse medewerkers van het RIVM.

Annemiek van Bolhuis is momenteel vanuit het Ministerie van VWS gedetacheerd bij de World Health Organisation (WHO World Health Organization (World Health Organization)). Vanuit het hoofdkantoor in Genève werkt zij als Strategisch Adviseur op het terrein van gezondheidsbevordering van preconceptie tot de oude dag met de nadruk op gezinnen, vrouwen en kinderen. Daar houdt zij zich bezig met beleidsvorming op onderwerpen als seksuele gezondheid, moeder en kindzorg, healthy ageing en vaccins. Daarnaast geeft ze vorm aan het WHO-programma over mensenrechten en reductie van gezondheidsverschillen. Ook werkte zij bij het WHO-cluster niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid (NMH niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid (niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid)), met name om de speciale sessie van de algemene vergadering van de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) in deze voor te bereiden.

Met haar komst brengt Annemiek van Bolhuis waardevolle kennis en ervaring mee voor het RIVM op het gebied van (inter)nationaal gezondheidsbeleid.